Turvavarusteet

Turvavarusteet kattosiltaan

Rakennuksessa, jonka korkeus ylittää 9 metriä, on oltava kiinnitysrakenteet turvaköysiä varten (Ympäristöministeriön asetus rakennuksen käyttöturvallisuudesta 1.1.2018).  Lappeella tehtävissä huoltotöissä käytetään vaijerijärjestelmää, vaakakiskoa tai köysikiinnikettä, mihin turvaköysi kiinnitetään. Eri vaihtoehdot suunnitellaan kattokohtaisesti, esim. milloin turvakiskon asennus ei ole tarkoituksenmukaista, käytetään köysikiinnikettä.  Turvakaide tuo lisäturvaa liikkumiseen kattosillalla, erityisesti jyrkillä katoilla, tai katon alueilla joilla on ilmeinen, normaalia suurempi putoamis- tai horjahtamisriski. 

Meiltä saat Pisko kattoturvatuotteet ja sadevesijärjestelmät. Voit lukea lisää tuotteista myös täältä.

Vaakakiskojärjestelmä

Vaakakiskojärjestelmän edut

 • Suora asennus kattosiltaan ilman välikiinnikkeitä
 • Helppo ja kevyt asentaa
 • Sulavasti liikkuva vaunu

Pisko vaakakiskojärjestelmällä on VTT Expert Services Oy:n myöntämä varmennustodistus VTT-VA-00003-15. Tämä osoittaa, että vaakakiskojärjestelmä täyttää Suomen lainsäädännössä asetetut vaatimukset ympäristöministeriön julkaisemien arviointiperusteiden ”Kattoturvatuotteet – Kattopollarit, talotikkaat ja katon vaakaturvakiskot”-mukaisesti.

Köysikiinnike kattosiltaan

Köysikiinnikkeeseen on tukeva turvaköydenkiinnityspiste ja siihen voidaan kiinnittyä henkilökohtaisilla putoamissuojaimilla.

Turvakaide kattosillalle

Pisko turvakaidetta voidaan käyttää kun halutaan lisäturvaa kattosillalta tapahtuvalle huollolle. Turvakaidetta suositellaan etenkin kattosiltojen päihin, jotka päätyvät lähelle räystästä. Pisko turvakaidetta ei saa käyttää turvaköyden kiinnityspisteenä.

Turvavarusteet tikkaisiin

Rakennuksessa, jonka korkeus ylittää 9 metriä, on oltava kiinnitysrakenteet turvaköysiä varten (Ympäristöministeriön asetus rakennuksen käyttöturvallisuudesta 1.1.2018). Seinätikkaissa putoamissuojaus voidaan toteuttaa vaijerijärjestelmällä tai nousukiskolla. Tikkaat voidaan myös varustaa selkäsuojuksella, jos tarvitaan lisäturvaa horjattamisen varalta. Lapetikkaissa putoamissuojaus toteuttetaan vaijerijärjestelmällä. Lapetikkaat voidaan varustaa myös turvakaiteella, lisäturvan tuomiseksi.

NOUSUKISKON EDUT
Kiskon keveys tuo huomattavaa helpotusta tuotteen asennettavuuteen ja asennusnopeuteen. Yksinkertainen tuotekokonaisuus helpottaa asentajien työtä. Kun nousukiskojärjestelmä on asennettu, on henkilökohtaisten putoamissuojainten käyttö erittäin helppoa ja vaivatonta. Nousukiskojärjestelmä asennetaan tikkaisiin, joissa on 25mm puolavahvuus. Tuotetta voidaan käyttää myös muiden valmistajien tikkaisiin ja jopa halkaisijaltaan pienemmille puolille, mutta tällöin tulee varmistua tikasjärjestelmän kokonaiskestävyydestä ja muiden tuotteiden asianmukaisista hyväksynnöistä. Varmin ja suositeltavin vaihtoehto onkin käyttää tikasta ja nousukiskoa järjestelmäkokonaisuutena.

Nousukiskojärjestelmän osat

 • Nousukisko 2400 mm
 • Poistumiskaari
 • Puolakiinnike
 • Jatkokappale
 • Kiinteä vaunueste yläpäähän
 • Kiinteä vaunueste alapäähän
 • Avattava vaunueste
 • Nousuvaunu

Selkäsuojus

Selkäsuojus ja nousukisko toimivat hyvänä yhdistelmänä esim. tuulisilla paikoilla. Selkäsuojus tuo turvallisuuden tunnetta ja nousukisko suojaa putoamiselta, mutta selkäsuojusta ei voida käyttää vaadittuna turvaköyden kiinnityspisteenä.
Mikäli selkäsuojuksella varustetun tikkaan kokonaiskorkeus on yli 10 m, tulee se varustaa myös lepotasolla. Lepotasojen nousuetäisyydet toisistaan eivät saa olla yli 6 m. Esimerkiksi 18 metriä korkeassa selkäsuojuksella varustetussa nousutikkaassa tulee lepotasoja olla 6 m:n ja 12 m:n korkeudella (RT 85-11132).

Turvakaide lapetikkaille

Pisko turvakaidetta käytetään turvallisen huoltoreitin muodostamiseen yhdessä lapetikkaan kanssa. Pisko turvakaidetta ei saa käyttää turvaköyden kiinnityspisteenä.

Kaiteen kokonaiskorkeuden on oltava yksi metri, kun putoamiskorkeus on enintään kuusi metriä. Tätä korkeammalla kaiteen kokonaiskorkeus on oltava 1,2 metriä.

Ankkuripisteet

Yksinkertainen uutuusratkaisu turvaköyden kiinnittämiseksi
Ankkurikiinnikettä voidaan käyttää ankkuripisteen muodostamiseen kaikilla alustoilla, jotka kestävät vähintään 10 kN staattisen ja 10 kN dynaamisen voiman ankkurikiinnikkeen kohdalla. Tuote soveltuu erityisesti loivien kattojen turvaköyden kiinnityspisteeksi ja se on tarkoitettu turvaamaan henkilöä putoamistilanteessa. Laajoilla kattopinnoilla ankkurikiinnikkeeseen suositellaan asennettavaksi helposti havaittava heijastava indikaattori, ankkurikiinnikkeen merkintäviitta, jonka avulla kiinnike löytyy myös paksun lumen alta.

Ankkurikiinnike on testattu ankkuripisteenä toimivaksi ratkaisuksi joko huopakattoon liimattavalla alusraudalla, sekä ankkurikiinnikkeen kiinnitystason kanssa. Molemmat ratkaisut kestävät vaaditut kuormitukset onnettomuustilanteen varalta.

Jyrkällä katolla on huomioitava, että ankkurikiinnike toimii pääasiassa muuta turvallisuutta lisäävänä lisäratkaisuna, eikä korvaa turvallisten kulkuteiden tarvetta katoilla, joissa kaltevuus on yli 1:8.

Materiaali: sinkitty erikoisluja rakenneteräs
Pinnoite: RR 33 jauhemaalaus